Poseta predstavnika Ruske i Slovačke kompanije


Image

Danas je u prostorijama NTP Čačak održan sastanak sa predstavnicima Ruske i Slovačke kompanije na temu geoloških istraživanja i inovativnog proizvoda georadar. Sastanak je ujedno i preduslov za saradnju kroz program koji NTP Čačak razvija u okviru svog poslovanja (softlanding - podrška i promocija inostranih kompanija i uvodjenje u poslovanje u skladu sa zakonom o inovacionoj delatnosti u našoj zemlji).