Otvoren javni poziv za inovacione vaučere namenjen za MSP


Image

Fond za inovacionu delatnost poziva mala i srednja preduzeća kojima su potrebne usluge naučno-istraživačkih organizacija da se prijave za dodelu inovacionih vaučera. Preduzeća mogu inovacioni vaučer koristiti za rešavanje tehničkog/tehnološkog problema na koji nailaze u svom poslovanju, odnosno za transfer naučnih, tehnoloških ili inovativnih usluga koje su za njih nove. Inovacionim vaučerom se finansira do 60% ukupnih troškova usluga, maksimalno do 800.000 dinara, ne uključujući porez na dodatu vrednost, navedeno je u saopštenju Fonda. Jednom podnosiocu prijave mogu biti odobrena najviše dva inovaciona vaučera, u maksimalnom iznosu od 1.200.000 dinara. Odobreni inovacioni vaučer se mora iskoristiti u roku od šest meseci. Inovacioni vaučeri se dodeljuju po redosledu pristiglih prijava, u roku od sedam dana od dana dostavljanja prijave od strane preduzeća. Prijave se podnose putem portala Fonda. Javni poziv za dodelu inovacionih vaučera otvoren je sve do utroška opredeljenih sredstava koja iznose 117 miliona dinara, a obezbeđena su u okviru budžeta Republike Srbije, sa razdela Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja. Potrebna dokumentacija za prijavu i uslovi programa dostupna je na internet prezentaciji fonda za inovacionu delatnost. Za sve potrebne informacije možete se obratiti putem e-maila: ntp.cacak@ntpcacak.rs ili na broj telefona: 060/55-90-410.