RAISING STARTS


Image

Naučno-tehnološki park Beograd, uz podršku Vlade Konfederacije Švajcarske, raspisao je danas poziv za Raising Starts, novi program podrške startap timovima i kompanijama za ubrzan razvoj inovativnih proizvoda i usluga u najranijim fazama razvoja. Prijavi se do 25. januara i obezbedi podršku za ubrzan razvoj inovativne ideje! Novi program podrške NTP Beograd donosi i stručnu i finansijsku podršku za ubrzan razvoj inovativnih proizvoda i usluga, bez uzimanja učešća u vlasništvu! Timovi će raditi sa vrhunskim lokalnim i međunarodnim mentorima, a za najbolje je obezbeđena i podrška do 15.000 CHF po timu za pokrivanje troškova namenjenih izradi prototipa, razvoj biznis modela, istraživanju tržišta, testiranju prvih kupaca, zaštiti intelektualne svojine i ostalih troškova vezanih za razvoj novih proizvoda ili usluga.