Poseta Data centru u Kragujevcu


Image

Danas su predstavnici Naučno-tehnoloških parkova iz Beograda, Niša, Čačka i Novog Sada poseteli Državni data centar u Kragujevcu. Upoznali su se sa tehničkim i bezbednosnim karakteristikama centra i mogućnostima da koriste njegove kapacitete za dalji razvoj inovacija u Srbiji. Data centar će doprineti neometanom i pouzdanom radu usluga elektronske uprave, bezbednom čuvanju podataka iz registara, kao i razvoju budućih usluga. Na taj način unaprediće se rad javne uprave što će ubrzati procedure i pojednostaviti svakodnevni život građana i poslovanje privrede.