Kako da otkrijem da li je moja ideja budući uspešan biznis?


Image

Radionica na temu “Kako da otkrijem da li je moja ideja budući uspešan biznis?” se organizuje u okviru projekta “Tehnopark Srbija 2 – Podsticanje izvoza kroz razvoj tehnoloških parkova” koji sprovodi Naučno-tehnološki park Beograd, uz podršku Vlade Konfederacije Švajcarske. Pričaćemo o izgradnji proizvoda za kupce i o tome šta znači da je kupac u centru razvoja biznisa, razlikama između biznis modela i biznis plana, o prvim koracima koji treba da se urade u validaciji poslovne ideje, o Lean startup metodologiji koja je donela pravu malu revoluciju, uporedićemo Lean canvas sa Business model canvas, a na kraju ćemo samo ukratko pričati o tome šta dobar pitch treba da sadrži. Predavač: Bojan Milenković - saradnik za poslovnu podršku NTP Beograd Vidimo se 23. decembra u 15 časova!