BI - poslovno izveštavanje i kontroling


Image

Naučno tehnološki park Čačak, u saradnji sa kompanijom Coming, organizuje predavanje na temu "BI - poslovno izveštavanje i kontroling". BI poslovno izveštavanje i kontroling opisuje na koji način možete da objedinite sve softvere i izvore informacija u jednu platformu za podršku odlučivanju, dostupnu sa svih lokacija i pre svega sigurnu i pouzdanu. Biće prikazani neki od osnovnih izveštaja koji služe za upravljačko računovodstvo i analizu osnovnih parametara kompanije, pomoću kojih direktori/menadžeri mogu bolje i brže donositi pravilnije odluke.

Predavači:

  • Dragan Vujičić, account manager – 2 godine u Coming-u na pomenutoj poziciji, pre toga preko 10 godina u Telco industriji
  • Roberto Polleto, direktor prodaje i marketinga – preko 10 godina iskustva u upravljanju prodajnim aktivnostima. Odlično poznavanje regionalnog ICT tržišta i potreba korisnika

Vidimo se u utorak, 22. decembra u 14 časova!