Uspešno završen kurs na temu


Image

Naučno tehnološki park u saradnji sa Fakultetom tehnihčkih nauka uspešno je realizovao kurs na temu 3D mapinranja i projekcije. Radionice su započete 10. marta, ali nakon samo dve radionice koje su održane u startap centru, vandredno stanje je prekinulo kurs. Međutim posle dužeg vremena, dok su se stekli svi uslovi, radionice su nastavljene online. Kurs 3D video mapiranje i projekcije je sveobuhvatan skup 2D i 3D alata za pravljenje, animaciju i efekte potrebnih profesionalcima za pokretnu grafiku, umetnicima vizuelnih efekata, projektantima za veb i profesionalcima u oblasti filma i videa. Slojevi mogu da se komponuju na različite načine, primenjuju i kombinuju složene vizuelne i zvučne efekte, i animiraju kako objekti tako i efekti. Kurs je održan kroz 12 radionica, koje su se održavale u dva termina svake sedmice. Dakle, realizovao se korak po korak za pravljenje jednog ili više konkretnih elemenata realnog projekta. Predavanja su nadovezivala jedna na drugu u smislu koncepata i veština. Predavanja sa kursa bila su usmerena na projekat, a ne na predmet što je podrazumevalo rad sa slojevima i efektima iz realnih projekata u više predavanja, a ne samo u jednom. Učesnici su kako pre, tako i posle virusa koji nas je zatekao ostali uporni i istrajni u tome da nauče što više. Završna radionica uz sve mere propisa, održana je u Startap centru i učesnici su prikazali projekte u 3D-u. Nakon svih uspešno završenih radionica, učesnici su dobili sertifikate koji će ih motivisati i voditi ka daljem usavršavanju iz oblasti 3D tehnologija.