Јагодасто воће - гајење и технолошки поступци прераде


Image

Научно технолошки парк Чачак са Институтом за воћарство из Чачка и Институтом за општу и физичку хемију организовао је презентацију резултата пројекта ТР 31093 под насловом

Јагодасто воће - гајење и технолошки поступци прераде

Презентација је одржана у Научно технолошком парку Чачак, 18. јуна 2015. године (четвртак), у ул. Николе Тесле 42, Чачак. 

Презентацијом је представљено следеће:

  1. Утицај сорте и услова гајења на садржај биоактивних компоненти јагодастог и коштичавог воћа и добијање биолошки вредних производа побољшаним и новим технологијама (др Брaнислaв Симoнoвић, дирeктoр Института за општу и физичку хемију; рукoвoдилaц прojeктa) 
  2. Оптимизација технологија гајења воћака за производњу плодова високог квалитета за свежу потрошњу и прераду (др Maриjaнa Пeшaкoвић, пoмoћник дирeктoрa зa нaуку Институтa зa вoћaрствo, Чaчaк; рукoвoдилaц пoтпрojeктa)
  3. Интeнзивирaње технологијe гајења купине, малине и јагоде у циљу производње плодова високог квалитета нaмeњeних свежoj потрошњи и преради (мр Жaклинa Кaрaклajић Стajић)
  4. Нови технолошки поступак за прераду јагодастог воћа у желе са очуваним биолошким вредностима јагодастог воћа (др Брaнислaв Симoнoвић, дирeктoр Института за општу и физичку хемију; рукoвoдилaц прojeктa)