„Технопарк Србија 2 – подстицање извоза кроз развој технолошких паркова”


Image

Развој НТП Чачак кроз пројекат “Технопарк Србија 2 – подстицање извоза кроз развој технолошких паркова” (2019– 2023) Пројекат „Технопарк Србија 2 – подстицање извоза кроз развој технолошких паркова” (2019-2023), ће подржати Државни секретаријат за економске послове Швајцарске (CEKO), а имплементирати Научно-технолошки парк Београд (даље: НТП Београд), у циљу унапређења конкурентности привреде и повећања извоза високотехнолошких компанија из Србије, кроз даље унапређење услуга НТП Београд за успостављање и развој високотехнолошких извозно-оријентисаних компанија, са једне стране, а са друге стране кроз омогућавање научно-технолошким паркова у градовима Ниш и Чачак да пружају такве услуге на основу модела НТП Београд. Током спровођења Пројекта, као део пројектних активности, предвиђен је пренос знања и искуства НТП Београд Научно технолошком парку Чачак (даље: НТП Чачак) како би се помогао развој научно технолошког парка способног да подржи оснивање и развој извозно-оријентисаних високотехнолошких компанија уз прилагођавање потребама региона Чачка. Кроз конкретне активности на терену током четире године, пратећи временски предодређену динамику имплементације пројекта, то ће у Чачку подразумевати: - Развој и промоцију пословног модела НТП Чачак (процену потреба, развој детаљног пословног модела, позиционирање и промоцију, обуке, мониторинг, итд.); - Подизање капацитета НТП Чачак за подршку компанијама у извозу (развој договореног модела подршке, јачање капацитета НТП Чачак у промоцији извоза, јачање капацитета у домену заштите права интелектуалне својине, увођење и имплементација pre-seed програма, итд.) - Развој и имплементација шеме pre-seed финансирања - обезбеђивање почетног капитала за подршку стартаповима у раној фази развоја. Кроз ову шему, предвиђена је подршка у износу од 10.000-15.000 CHF за 15 стартапова на територији Чачка. CEKO ће у регион Чачка уложити 490.000 швајцарских франака кроз консултације, менторство, обуке и pre-seed финансирање (обезбеђивање почетног капитала), кроз НТП Београд.