Конференција у ПКС


Image

Представници Научно технолошког парка Чачак учествовали су на конференцији која је одржана у свечаној сали Привредне коморе Србије дана 28. маја 2015. г. у оквиру пројекта SmartInno.

У сарадњи са партнерским организацијама и институцијама Привредна комора Србије организовала је конференцију под називом „Подршка и извори финансирања иновација у привреди, оснивања нових и јачање капацитета постојећих предузећа у Србији“. 

Циљ ове конференције јесте да се наши привредници информишу и мотивишу како би у већој мери користили алтернативне изворе финансирања намењене развоју и иновацијама у привреди, који су доступни у Србији и региону. У те изворе спадају: програми државне помоћи, јавни фондови, фондови приватног и тзв. ризичног капитала, као и програми Европске уније које могу користити и домаћи привредни субјекти.

Научно технолошки парк Чачак је остварио значајне контакте корисне за даљи развој организације са Агенцијом Фриули Иновационе из Италије.