СТАРТАП ЦЕНТАР и НАУЧНО ТЕХНОЛОШКИ ПАРК ЧАЧАК објављују ЈАВНИ КОНКУРС


Image
СТАРТАП ЦЕНТАР и НАУЧНО ТЕХНОЛОШКИ ПАРК ЧАЧАК објављује ЈАВНИ КОНКУРС за пријем нових станара и подршку пословне инкубације, са циљевима: - Започињања и развоја бизниса од стране младих и образованих људи - Комерцијализације резултата научних истраживања - Развоја нових иновативних производа, процеса и услуга применом иновативних технологија са потенцијалом за раст, запошљавање и извоз ПРАВО УЧЕШЋА У ЈАВНОМ КОНКУРСУ ИМАЈУ - Тимови активних и дипломираних студената, потенцијалних предузетника као и спин-оф тимови који имају иновативне идеје за развој нових производа, услуга и технологија. - Новооснована привредна друштва (најдуже до две године остојања) која се баве развојем иновативних производа, услуга и технологија. НАГРАДА Обезбеђена је финансијска подршка за три најуспешнија тима - Прво место: 240.000,00 динара - Друго место: 210.000,00 динара - Треће место: 180.000,00 динара Награде се односе на покривање трошкова неопходних за развој пословне идеје. Најуспешнији тимови су дужни да оснују привредно друштво најкасније у року од 30 дана. ДОКУМЕНТАЦИЈА Конкурсна документација и пратеће информације се могу преузети овде: ЈАВНИ КОНКУРС ИЗЈАВА О ПРИХВАТАЊУ УСЛОВА КОНКУРСА ПРИЈАВНИ ОБРАЗАЦ Попуњен Пријавни образац са пратећом документацијом (у складу са Јавним конкурсом),подноси се лично, поштом на адресу Трг народног устанка 2, 32000 Чачак или електронским путем на адресу startup@ntpcacak.rs. Рок за подношење пријава је 31.12.2019. године, до 15 часова.