Najbolja tehnološka inovacija 2015


Image

Тим из Научно технолошког парка Чачак " ЕКО-ПЛО-ЧА" прошао је у други круг такмичења. Дана 26. маја 2015. године, представници тима су учествовали на првим активностима у оквиру такмичења Најбоља технолошка иновација 2015. године.

Увидом у предате пријаве, установљено је да од 124 тима, колико је пријавило учешће на такмичењу, 92 тима из Србије и 16 тимова из Републике Српске испуњава услов за наставак такмичења.

Рецензирање пријава биће објављено до септембра, а пласман остварен у овом кругу биће стартна позиција за други круг рецензирања. У обзир ће се узети редовност присуства на тренинзима (посвећеност својој иновацији) и резултати рецензија пријава (квалитет текста који описује иновацију). Разлог за овакав приступ је тај што се кроз тренинге учи много тога о начину описивања и позиционирања иновације, и што је светска пракса установила да је посвећеност иновацији важнији фактор успеха од саме идеје.