Могућности примене беспилотних система у локалној самоуправи


Image

Дана 18. маја 2015. године одржано је предавање „Могућности примене беспилотних система у локалној самоуправи” у организацији предузећа Ливона д.о.о из Београда, Града Чачка и Научно технолошког парка Чачак.

Тема предавања је приказ савремених професионалних беспилотних система за фотограметријско снимање и инспекцију из ваздуха - у служби локалне самоуправе.

Примена беспилотних система представља нови значајан искорак у развоју технологије, са великим потенцијалима за примену у локалној самоуправи. Беспилотне летелице
омогућују економично и лако снимање из ваздуха за потребе документовања стања на терену, разна мерења и анализе, што је раније захтевало значајнe инвестиције уз многа техничка ограничења.

На примеру референтних пројеката реализованих у Србији од 2013. до 2015. године, представљена је нова технологиа, концепт примене и могућности коришћења у пројектима.

Предавање је намењено свим предузећима и стручњацима који у свом послу користе
просторне податке, ортофото, ГИС или ГНСС технологије.

Опште области примене:

  • Локална самоуправа
  • Грађевинарство
  • Геодезија
  • Урбанизам
  • Шумарство
  • Инфраструктура
  • Саобраћај
  • Екологија
  • Туризам
  • Ванредне ситуације