Успешно завршена радионица "Мобилна роботика"


Image
У четвртак 27.јун 2019.године успешно је завршена радионица Мобилне роботике која је почела 10.јун 2019.године. Полазници радионице су били студенти Факултета техничких наука и ученици Гимназије и средње Техничке школе из Чачка. Предавачи на радионици су били асистенти Факултета техничких наука Милош Божић, Војислав Вујичић и Михајло  
Татовић и професор Техничке школе из Чачка Никола Бошковић. Радионица мобилне роботике представља увод у ову област. Кроз уводна предавања приказани су различити типови мобилних робота и области примене мобилне роботике. Приказани су могући начини употребе мобилне роботике у свакодневним задацима као што су: рад у индустријским  
халама на пословима транспорта материјала, чишћења јавних површина, кошења зелених површина и др. Кроз ове радионицу су обрађивани мобилни роботи који за свој погон  
користе точкове. Полазници радионице су се упознали са основним деловима робота и могућностима различитих мобилних платформи. На располагању су биле следеће платформе: mBot, Lego Mindstorms као и мобилне платформе реализоване од стране предавача са Факултета техничких наука Чачак.

Кроз прве две радионице полазници курса су писали програме и решавали конкретне задатке које су добили од предавача. Први задатак за полазнике радионице је био да програмирају робота да се креће по захтеваној путањи. Други задатак је био да мобилни робот прати маркер линију и избегава препреке. Трећи задатак је био да мобилни робот одржава задато растојање у односу на неку препреку.
На друге две радионице полазници курса су се упознали за концептом серво мотора и начинима управљања истим. Прошли су кроз писање кода за мерење позиције и брзине базиране на очитавању са енкодера. Користили су драјвер за управљање мотором једносмерне струје. Писали су програме за регулацију брзине и позиције мотора који су елементарни алгоритми за управљање мобилним роботом. 
Кроз пету радионицу радили су на сопственим пројектима. Први пројекат је креирање јефтине едукативне мобилне платформе одштампане на 3д штампачу за употребу у настави у школама и на факултетима. Други пројекат је креирање мобилне платформе за употребу у индустрији. Трећи пројекат је мобилна платформа даљински управљана употребом мобилног телефона.