ЈАВНИ ПОЗИВ


Image

РИС центар НТП Чачак је организован као саставни део Научно технолошког парка као сектор за стартовање бизниса и инкубацију са основним циљем подршке младим људима који желе да започну сопствени бизнис и тако остваре своју економску егзистенцију и остану у региону. Научно технолошки парк Чачак основан је од стране Факултета техничких наука у Чачку, Агрономског факултета у Чачку, Института за воћарство, Града Чачка, пословног удружења Градац 97 и пословног удружења Унија Чачак 2000. Научно технолошки парк Чачак омогућава сарадњу привреде, науке и истраживања кроз развој нових идеја у циљу повећања конкурентности регионалне привреде.

 

Циљеви јавног позива су:

 

 • Започињање и развој бизниса од стране младих и образованих људи,
 • Комерцијализација резултата научних истраживања,
 • Развој нових иновативних производа, процеса и услуга применом иновативних технологија са потенцијалом за раст, запошљавање и извоз.

 

 1. 1.      ПРАВО УЧЕШЋА У ЈАВНОМ ПОЗИВУ ИМАЈУ:

 

1.1.         Новооснована привредна друштва (најдуже до две године постојања) која се баве развојем иновативних производа, услуга и технологија.

1.2.         Тимови активних и дипломираних студената, потенцијалних предузетника као и спин-оф тимови који имају иновативне идеје за развој нових производа, услуга и технологија потребних тржишту са обавезном регистрацијом у привредне субјекте.

 

 1. 2.      УСЛУГЕ СТАРТАП ЦЕНТРА НАУЧНО ТЕХНОЛОШКОГ ПАРКА ЧАЧАК

 

2.1.         Инфраструктурне услуге - канцеларијски простор и коришћење заједничких просторија (конференцијска сала, coworking, канцеларија за састанке и простор за одмор).

2.2.          Стручна подршка – едукација, менторство, радионице, повезивање са привредом и науком, информисање расположивим финансијским програмима као и консалтинг услуге из области маркетинга, менаџмента, књиговодства, привредног права и заштите интелектуалне својине.

2.3.         Остале услуге – умрежавање са осталим актерима иновативног предузетничког, образовног и научно-истраживачког окружења, промоција и приступ опреми за примењени научно истраживачки рад и функционални развој стартап идеје/производа/услуге.

 

 1. 3.      НАЧИН КОРИШЋЕЊА УСЛУГА

 

3.1.         Инфраструктурне услуге из тачке 2.1 могу користити изабрани према пријави по овом Јавном позиву као најбоље рангирани корисници, а потписивањем уговора са Научно технолошким парком постају станари.

3.1.1 РИС центар НТП Чачак ставља на располагање инфраструктурне услуге изабраним корисницима у складу са условима дефинисаним од стране града Чачка.

3.2.  Остале услуге могу користити сви станари РИС центрa без надокнаде у току првих шест месeци уговора.

3.3. Додатне могућности: РИС центар ће у процесу избора програма, као и током њиховог праћења радити на даљем анимирању фондова, државних организација и локалне самоуправе, донаторских програма и успешних привредних организација за улагање у одабране програме и помоћ развоју иновација.

 

 1. 4.      ДОКУМЕНТАЦИЈА ЗА АПЛИЦИРАЊЕ  ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ

 

4.1.         Пријава на формулару дефинисаном овим Јавним позивом, као Прилог 1.

Преузмите апликациони формулар

 

4.2.  Остала документација:

 

4.2.1. Новооснована предузећа (најдуже до две године постојања)

-          Копија решења о извршеној регистрацији привредног друштва или Извод из Регистра за привредно друштво,

-          Копија Оснивачког акта,

-          Подаци о оснивачима и власницима (лични подаци и кратке професионалне биографије),

-          Мотивационо писмо/Писмо о намерама.

 

4.2.2. Стартап и спин-оф тимови:

-          Подаци о планираним оснивачима и власницима предузећа (лични подаци и кратке професионалне биографије за свако лице),

-          Копија оснивачког акта (доставити исти уколико је припремљен),

-          Мотивационо писмо/Писмо о намерама.

 

 1. 5.      ТРАЈАЊЕ ЈАВНОГ ПОЗИВА 

 

5.1.         Конкурс за пријем станара дефинисан овим Јавним позивом отворен је од дана објаве. Одлучивање о пристиглим пријавама вршиће се до попуне капацитета. Уколико кандидат који испуњава све услове за потписивање уговора у међувремену одустане од пријаве, његово место ће бити попуњено следећим кандидатом са ранг листе.

 

 

 

 1. 6.      ПРОЦЕС ОЦЕЊИВАЊА:

 

-          Администартивна подобност

-          Усклађеност програма са постављеним циљевима

-          Рангирање према критеријумима за оцењивање:

 

Критеријуми за оцењивање

Број бодова

 1. производ/услуга

- достигнута фаза развоја

- степен иновативности

- заштита интелектуалне својине

 - освојене награде на такмичењима за најбољу иновацију

до 25

 

 1. тржиште

- идентификовано домаће тржиште и могућности пласмана производа

- идентификовано тржиште у иностранству и могућности пласмана производа

до 35

 

 

 1. људски ресурси (тим)

-оснивачи

 -планирано ново запошљавање (најмање 2 запослена до краја прве године инкубације)

- учесници тренинг програма у сфери предузетништва

до 25

 

 

 1. финансијска структура

-приходи, расходи, преломна тачка рентабилности

до 10

 

 1. ризици пословања

- ризици су идентификовани и не угрожавају реализацију програма

до 5

 

 

Оцењивање и процену кандидата за приступ РИС центар НТП Чачак, врши Комисија  састављена из редова оснивача Научно технолошког парка Чачак.

***предност у избору имају млади високообразовани са потенцијалом реализације иновативних стартап идеја

 

 1. 6.      СЕЛЕКЦИЈА КОРИСНИКА

 

-          Предселекција (на основу достављене комплетне документације према условима овог Јавног позива (тачка 4) и у складу са дефинисаним правом учешћа у овом Јавном позиву (тачка 1).

-          Интервју пре доношења коначне одлуке.

-          Доношење коначне одлуке на основу процеса оцењивања (тачка 6) и обављених интервјуа.

 

Пријава и пратећа документација достављају се на адресу Трг устанка 2, 32000 Чачак, мејл адреса startup@ntpcacak.rs