XX САВЕТОВАЊЕ О БИОТЕХНОЛОГИЈИ


Image

Једна од најважнијих људских делатности je производња и прерада хране. У том правцу су усмерена и многа истраживања чији резултати треба да допринесу повећању приноса у биљној и анималној производњи, што већем степену прераде примарних пољопривредних производа, производњи здравствено безбедне хране и заштити животне средине.

Агрономски факултет у Чачку организуује, традиционално, двадесето Саветовање о биотехнологији.

Сазнајте више о догађају.

Директор Сретко Попадић, представио је учесницима Научно технолошкои парк Чачак и упутио позив на сарадњу присутним привредницима, институтима, лабораторијама, факултетима и установама из целе Србије.