Јавни позив за спровођење стандардизоване услуге менторинга


Image
Развојна агенција Србије расписала је Јавни позив за
спровођење стандардизоване услуге менторинга, у складу са Програмом
Министарства привреде - Стандардизовани сет услуга (ССУ) за микро, мала и
средња предузећа и предузетнике у 2019. години, који се реализује преко
акредитованих регионалних развојних агенција (АРРА).

Услуга менторинга је намењена микро, малим и средњим привредним друштвима
и предузетницима, задругама и кластерима, а у циљу пружања подршке
несметаном развоју и смањења броја неуспешних привредних субјеката кроз
пружање свеобухватне и благовремене подршке корисницима.

Менторинг подразумева процес у оквиру кога ментор, у директном контакту и
раду са власником и/или законским заступником привредног субјекта, односно
менаџментом/управом кластера/задруга, спроводи одређени број сати (од 25
до 50 по кориснику) и то у просторијама корисника (не мање од 75% од
укупног броја предвиђених сати). Власник и/или законски заступник
привредног субјекта и менаџмент/управа кластера/задруга (односно
делегирана лица органа управе задруге) и ментор заједно анализирају
актуелно пословање, разлоге тренутних проблема или сметње за даљи
развој, најважније потенцијале за раст, те на основу констатованог стања
ментор и корисник менторинг услуге припремају план/пројекат развоја.

Право да се пријаве на јавни позив имају:

1. Микро, мала и средња привредна друштва и предузетници, а који
испуњавају следеће услове:

- да су регистровани у АПР-у Републике Србије,
- да имају измирене обавезе по основу пореза и доприноса,
- да не обављају делатност у оквиру војне индустрије и не организују игре на срећу/лутрију.

2. Kластери, који испуњавају следеће услове:

- да имају најмање 9 активних привредних друштава и 3 институције
подршке, при чему структуру чланства чини минимум 60% микро, малих и средњих предузећа и предузетника,
- да имају измирене обавезе по основу пореза и доприноса,
- да не обављају делатност у оквиру војне индустрије и не организују игре на срећу/лутрију.

3. Задруге, које испуњавају следеће услове:

- да су оријентисане ка подршци ММСПП и оснивачким актом то јасно дефинишу,
- да је делатност задруге производња, прерада и занатске услуге,
- да имају измирене обавезе по основу пореза и доприноса,
- да не обављају делатност у оквиру војне индустрије и не организују игре на срећу/лутрију.

Kрајњи рок за завршетак пружања стандардизоване услуге менторинг је 31.
децембар 2019. године.

Јавни позив је отворен до 01. јуна 2019. године.

Пријава са свим пратећим обрасцима и документацијом се подноси лично или
препорученом поштом у 2 примерка (оригинал и копија) Регионалној агенцији
са назнаком: Пријава на јавни позив за добијање услуге менторинг у 2019.
години.

За све додатне информације и подршку у припреми документације можете се
обратити Регионалној агенцији.