Меморандум о сардњи


Image

Поштовани,

У среду 26. децембра у сали НТП Чачак , одржана је презентацији Асоцијације бизнис анђела Србије.

Сарадња НТП Чачак и Асоцијација бизнис анђела Србије биће усмерена на развој иновационе делатности и подршци стартaп компанија. Један од основних облика подршке је успостављање алтернативних извора финансирања за реализацију пословних модела заснованих на иновацијама и савременим технологијама. Након презентације потписали смо Меморандум о сарадњи као основ за постизање заједничких циљева.

Укратко о Асоцијацији бизнис анђела Србије:
"Асоцијација бизнис анђела Србије (АБАС) је организација основана са циљем да подстиче стварање, развој и едукацију бизнис анђела и мрежа бизнис анђела, предузетничких и инвеститорских мрежа, предузетника, инвеститора и бизнис анђела као и инкубатора, акцелератора и осталих учесника у овом екосистему.

Поред капитала, бизнис анђели на основу искуства обезбеђују знање, менторство и могућности за умрежавање како би доприносили даљем развоју компаније.

АБАС је уско повезан са Светским инвестиционим форумом бизнис анђела (WBAF) и веома блиско сарађује са мрежама из региона. На овај начин мрежа, а и сам екосистем у земљи, има лакши приступ инвеститорима, као и осталим актерима из ове области који могу допринети развоју.

АБАС већ има потписане меморандуме о сарадњи са ITTN-ом из Кине, МЕБАН-он из Црне горе. У припреми је још неколико меморандума са стакехолдерима из других земаља.

Ментори имају богато искуство у различитим областима и који су присустни, како на домаћем, тако и на глобалном тржишту. Циљ нам је да кроз адекватне програме и са квалитетним људима креирамо програме који ће дати конкретне резултате и наше стартапове извести на прави пут. Овај сегмент економије представља веома битну ставку у развоју привреде земље што за собом повлачи отварање нових радних места, већу конкуретност и друго."