Радни састанак школа факултета и привредника


Image

 

Датум :  12.12.2018. године, почетак  у  14 часова

Место: Конференцијска сала НТП Чачак

Присутни:

- проф. др Владимир Курћубић, продекан за наставу на Агрономском факултету

- проф. др Душко Брковић, продекан за финансије на Агрономском факултету

- проф. др Снежана Драгићевић, продекан за финансије и сарадњу са привредом на ФТН                    Чачак

- проф. др Наташа Гојгић, заменица директора Високе школе техничких струковних студија

- Дарко Милосављевић, Унија Чачак 2000, (Профилпрес Чачак)

- Владан Благојевић, Унија Чачак 2000 (3. Јул Чачак)

- Михаило Јовић, Градац 97 (Алфако Чачак)

- Александар Трифуновић, Градац 97 (МХС "Микрон" Чачак)

- Данијела Рвовић, заменица директора Економске школе

- Иван Ружичић, директор Гимназије

- Јован Тошић, директор Музичке школе

- Бранко Максимовић, директор Техничке школе

- Снежана Јоловић, директорка Медицинске школе

- Мирко Лазовић, директор Машинско-саобраћајне школе

- Мирко Пешић и Миљана Точиловац, НТП Чачак

 

Састанак је отворио Мирко Пешић, захвалио се свима на доласку и издвојеном времену и захвалио се директорима школа и професорима факултета на одличној подршци у организовању ученика и студената за долазак на презентацију „НТП – будућност твог града“  која је одржана на ФТН Чачак претходног дана.  Представио је започете и предстојеће активности на пројекту успостављања Стартап центра НТП Чачак. Рекао је да се успостављање Стартап центра заснива на два основна поља, а то су послована инкубација нових фирми и  професионални развој и усваршавање младих будућих запослених у чачанским компанијама.

Предлог за одржавање данашњег састанка дошао је од стране приврадника тако да је Александар Трифуновић као представник пословног удружења Градац 97 дао краћи увод и након тога своју компанију. Говорио је о проблемима са којима се сусрећу при запошљавњу радника, техничара и инжењера, кандидати обично немају тражено знање и нису довољно мотивисани за рад.  Рекао је да су привредници и пословна удружење заинтересовани да се укључе у образовање ученика и студената, како би поправили садашње стање.

Михаило Јовић је говорио о нарушавању образовања и проблемима који потичу из породица наводећи пример своје породичне компаније када су желели да стипендирају ученике и да се нико није јавио зато што родитељи то нису желели за своју децу.

Директор Иван Ружичић је указао на недовољно добре одлуке државе у протеклим годинама када је у питању уређење образовања, затим је истакао своје интересовање за појам стартап-а рекавши да је карактеристично за стартапове стално образовање. Сматра да треба наствити са промоцијом Стартап центра према младима, можда и посетама одељењима у школама како би ученици пажљивије саслуша презентацију. 

Дарко Милосављевић је представио своју компанију и понудио простор и запослене у компанији како би млади сазнали више и квалитетније стекли практична знања.

Након тога се разговор пренео на недовољну комуникацију школа и факултета. Директорка Медицинске школе Снежана Јоловић поменула је да код њих долази Педагошки факултет из Ужица како би презентовао своје студије, а да им се наши факултети нису обратили. Проф. др Снежана Драгићевић је рекла да су започели посету средњих шлола и да су заинтересовани за приближавање сарадње, обратила се привредницима за потписивање меморандума о сарадњи за обављање стручне праксе. Проф. др Наташа Гојгић је рекла да су њихови студенти у обавези да одраде један семестар стручне праксе и да су веома заинтересовани за сарадњу са школама и привредом што може поправити тренутно стање у којем се боре за опстанак у Чачку.

Проф. др Владимир Курћубић је говорио о свом искуству везаном за НТП Чачак, истакао је да се даљи развој Стартап центра може поделити на два поља: информисање јавности и стална промоција, а друго је припремање реалних задатака/проблема које би решавали стартап-ови. Агрономски би могао да определи  два ментора за рад на реалним задацима са стартаповима.

Проф. др  Душко Брковић поред похвалних рече истакао да је за факултете, школе и стартап центар важно да се формира база података неопходних кадрова у локалним фирмама о потребним радницима према радном месту или инжењера.

Мирко Пешић је пре закључка састанка прелиминарно најавио једнодневну радионицу на тему Lean методологји.  Радионица се организује уз подршку сарадника из НТП Београд, како је рекао Бојан Милићевић из НТП Београд највероватније до краја ове године.

За закључке састанка издвајам је следеће:

- Предложен датум за наредни састанак  24. јануара 2019. год.

-Наставити промоцију стартап-ова на већем скупу који би оквирно био крајем фебруара 2019. год.

- Потребно је формирати базу података о потребама компанија по питању недостајућих радних места и пројекције за будућност.

- Припремање реалних задатака са факултета и из привреде које би решавали стартап тимови.

- Већа промоција привреде, факултета и ВШТСС у средњим школама.