Локални развој отпоран на климатске промене


Image

Пројекат „Локални развој отпоран на климатске промене (аклиматизација локалног развоја)“

2017 – 2021

Пројекат спроводи Министарство пољопривреде и заштите животне средине, уз подршку Програма УН за развој (УНДП), а финансира се средствима Глобалног фонда за животну средину, Министарства и УНДП-а.

Партнери на пројекту су: Делегација ЕУ у Р Србији, Влада Краљевине Шведске, Влада Швајцарске, као и други национални партнери (Фонд за иновациону делатност, Стална конференција градова и општина итд.).

Пројекат Локални развој отпоран на климатске промене подржаће изналажење иновативних решења за борбу против климатских промена, посебно на нивоу локалних самоуправа у Републици Србији. Циљ је да се кроз јавне позиве у виду изазова, идентификују и подрже различита софтверска, техничко-технолошка решења и пословне идеје  које локалне самоуправе могу да примене у циљу обезбеђивања јавних услуга које су “отпорне на климатске промене”, попут: обезбеђивања енергије из обновљивих извора, развоја “паметних електро мрежа”, унапређења рециклаже и претварања отпада у енергију, ефикасног јавног осветљења, оптимизирања јавног саобраћаја и повећања коришћења немоторизованих видова превоза, увођење аутоматизованих система за осветљење, грејање и расхлађивање, енергетску ефикасност јавних зграда и домаћинстава и сл.

Пронађите више на званичној интернет презентацији