Претраживање база патентне документације


Image

У циљу упознавања привредних друштава и других корисника са коришћењем патентних информација у пословању, Научно технолошки парк  Чачак и Регионална привредна комора Краљево у сарадњи са Заводом за интелектуалну својину, организовали су  радионицу „ Претраживање база патентне документације“.

Значај патентних информација садржаних у националним и међународним базама огледа се у томе што оне могу бити извор за решавање проблема са којима се сусрећете у истраживању, развоју новог производа, питањима да ли повређујете нечија патентна права. Такође базе патената су често и једини извор информација о појединим техничким решењима а могу пружити и информације о активностима стварних и потенцијалних конкурената.

Радионица „ Претраживање база патентне документације“ одржана је у среду 15. октобра , са почетком у 13h у просторијама Научно технолошког парка Чачак, ул. Николе Тесле бр.42, Чачак. 

Теме о којима је било говаора су:
  • Значај патентних информација за пословање и истраживање
  • Увод у основне функције слободно доступне базе Еспаценет
  • Примери претраживања