ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ


Image

У просторијама Научно технолошког парка Чачак одржана је сертификована обука за мала и средња предузећа и предузетнике у трајању од два дана 22. и 23. септембра 2014. године. Обуку су спровели Регионална агенција за економски развој Шумадије и Поморавља на тему: ФИНАНСИЈСКО УПРАВЉАЊЕ

Циљ обуке је да се власницима-менаџерима МСП пружи подршка у управљању финансијама предузећа, са посебним фокусом на управљање готовином на дневном нивоу.

Путем овог програма, власницима-менаџерима МСП је презентовано како да:

 • Спроведу анализу извештаја о новчаним токовима предузећа и то у погледу:
  • Потраживања (од купаца);
  • Обавеза (према улагачима);
  • Вишка/дефицита готовине.
 • Дефинишу конкретне активности (управљања готовином) којима се може побољшати финансијско стање предузећа путем:
  • Убрзавања наплате потраживања, укључујући уновчавање чекова,
  • Вођења рестриктивније политике потраживања;
  • Споријег измиривања обавеза (без оптерећивања кредитора);
  • Смањивања трошкова пословања са банкама;
  • Оптимизације нивоа залиха предузећа;
  • Унапређења континуиране продаје;
 • Развију План оптимизације управљања готовином.

Током обуке је кроз примере разматрано како доћи до додатних средстава и како пронаћи изворе финансирања.

Обуку је прошло 18 полазника.