Јавни конкурс за развој и промоцију женског иновационог предузетништва


Image

Програм подршке развоју и промоцији женског иновационог предузетништва спроводи Кабинет министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки развој.

Општи циљ Програма је системско унапређење иновационог предузетништва међу
женама кроз промоцију и афирмацију женског иновационог предузетништва, директну
подршку реализацији њихових предузетничких идеја, као и развој предузетничких
способности и капацитета код жена.

Средства намењена за подршку развоју и промоцији женског иновационог
предузетништва користе се за следеће намене:
1. У оквиру реализације мере из тачке 1 Програма, средства се могу користити за
планирање, израду и спровођење промотивне кампање о значају развоја женског
иновационог предузетништва на националном и локалном нивоу, организацију
манифестација које доприносе промоцији и популаризацији женског иновационог
предузетништва, као и за израду штампаних и мултимедијалних публикација које
доприносе промоцији женског иновационог предузетништва у широј популацији.
2. У оквиру реализације мере из тачке 2 Програма, средства се могу користити за
израду и спровођење програма менторства и обука чији је циљ развој иновационих
предузетничких вештина међу женама, за реализацију програма доделе подстицаја
женама предузетницама у циљу унапређења и развоја њихових пословних
иновационих капацитета, као и за друге пројекте којима се развија женско
иновационо предузетништво на локалном нивоу.

Рок за подношење пријава је од дана објављивања конкурса до утрошка средстава
опредељених Програмом.

Више информација и потребну документацију пронађите на сајту министарства