Спремност за улагања у иновативне пројекте у Југоисточној Европи


Image

Мирко Пешић, в.д. директора у Научно технолошком парку Чачак учествовао је на дводневној радионици у Загребу на тему „Спремност за улагања у иновативне пројекте у Југоисточној Европи“. Радионица је организовао Удружени истраживачки центар Европске комисије у сарадњи са Факултетом машинства и бродоградњи из Загреба. Циљ радионице је размена најбољих пракси када је у питању подршка иновативним пројектима, као и упознавање са инструментима подршке за младе брзо растуће компаније. Током радионица одржано је више презентација и панела којима су присуствовали доносиоци одлука за област научноистраживачке и иновативне делатности на државном и локалном ниову, представници академског, научноистраживачког, привредног сектора, центара за технолошки трансфер, привредних комора. На дводневној радионици дискутовало се о оптималним програмима и финансијским инструментима подршке који треба да ојачају научноистраживачке капацитете земаља региона и учине да инвеститори препознају потенцијал за улагање у младе компаније.

Након другог дана радионице, директор је обавио састанка у Технолошком парку Загреб са директором Фране Шеснић. Разговарали су о искуствима развоја институције, резултатима подршке локалне власти у фазама изградње технолошког парка и могућностима финансирања из фондова ЕУ. Представници ТП Загреб упознали су директора Пешића о концепту пакета услуга „Starup Factory“ намењен младим компанијама и иновативним идејама који се могу применити у Србији и подрчју које покрива НТП Чачак.