Јавни позив за доделу субвенција за самозапошљавање за 2018. годину


Image

Национална служба за запошљавање - филијала Чачак, објавила је Јавни позив за доделу субвенција за самозапошљавање за 2018. годину. Јавни позив је расписан 15. јуна, а рок за подношење бизнис планова је 16. јул 2018. године.
Субвенција за самозапошљавање намењена је незапосленима са територије града Чачка који се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање-Филијала Чачка и имају завршену обуку за развој предузетништва. Субвенција за самозапошљавање додељује се у једнократном износу од 180.000,00 динара по кориснику, односно 200.000,00 динара у случају самозапошљавања вишкова запослених или 220.000,00 динара за незапослене особе са инвалидитетом, ради оснивања радње, задруге или другог облика предузетништва од стране незапосленог, као и оснивања привредног друштва, уколико оснивач заснива у њему радни однос.
Незапослени који оствари право на субвенцију за самозапошљавање у обавези је да обавља регистровану делатност и измирује обавезе по основу доприноса за обавезно социјално осигурање најмање 12 месеци, почев од дана отпочињања обављања делатности. Право на субвенцију може се остварити и удруживањем више незапослених, оснивањем привредног друштва ради самозапошљавања.
Више информација о јавном позиву за доделу средстава за самозапошљавање, образац захтева са бизнис планом и списак делатности које не могу бити субвенционисане, доступно је на сајту Националне службе за запошљавање www.nsz.gov.rs и на сајту града Чачка www.cacak.org.rs.