Презентација програма Делта Бизнис Инкубатор


Image

У петак 08. јуна 2018. у 15часова, у сали Научно технолошког парка Чачак,представљен је програм који је покренуо Delta Holding и Propulsion Fund, за подршку развоју стартап идеја у области логистике, дистрибуције, пољопривреде и некретнина - Делта Бизнис Инкубатор.Научно технолошки парк Чачак може да се похвали да је и овај догађа подржао, у циљу развоја стартап културе.
Промовисање програма је пратило више од 40 заинтересованих учесника из различитих сектора пословања, како сарадници НТП Чачак тако и студенти и средњошколци. Заинтересовани који имају креативне идеје и који су упућени у стартапове имају могућност и да реализују своје идеје уз финансијску и менторску подршку Delta Holding-а. Заинтересовани тимови након упознавања са програмом могу да се пријаве за учешће у програму најкасније до 15. јуна 2018. године искључиво на сајту www.deltabiznisinkubator.rs , где могу да се пронађу све потребне информације.
Тимови који прођу процес селекције и уђу у Делта Бизнис Инкубатор имају могућност да током три месеца развијају и граде своју идеју уз помоћ , подршку и ресурсе Delta Holding-а . Сви тимови имаће на располагању бизнис консултанта, ментора, мрежу контакта успешних људи и финансијска средства за почетни развој стартапа.
Овим програмом Делта жели да подржи развој предузетништва у Србији и да подстакне оне који су на почетку реализације својих стартап идеја.