Конкурс за учешће на националном Форуму за зелене идеје


Image

У партнерству са Фондом браће Рокфелер, ЕРСТЕ Банком, ИКЕА и Хуманитарном организацијом Church World Service, Траг фондација ће организовати годишњи национални Форум за зелене идеје, са намером да подстакне појединце, удружења и мала предузећа да развију иновативне предузетничке идеје засноване на принципима одрживог развоја. Циљ је да се препознају и подрже идеје са највећим потенцијалом одрживости тј. остваривања социо-економског развојног утицаја на своју локалну заједницу, уз очување природних ресурса и животне средине.

Одрживост подразумева усклађивање економског раста са интересом животне средине и друштвеним развојем „са људским ликом“. У условима доминације великих тржишно-доминантних корпоративних ланаца, изазов економске стабилности представља проналажење нових начина организовања, уз обавезно укључивање локалних заједница у креативно решавање економских, друштвених и проблема животне средине.
Одрживи развој подразумева привредни развој заснован на оптималном коришћењу локалних ресурса, традиционалним процесима производње прилагођеним новом окружењу, неговању заната и на сталном еколошком унапређењу.

Више информација на сајту Траг фондације