Презентација савремених система за одбрану од попалава


Image

Из године у годину се сусрећемо са све већим изазовима које нам поплаве као најчешће елементарне непогоде доносе. Анализе показију да поплаве доносе и највећи негативан утицај у економском и хуманитарном смислу.  У оквиру подршке иноваторима и промоцији иновативних решења из различитих области, а пре почетка нове поплавне сезоне организовали смо презентацију савремених решења за ургентну одбрану од поплава, у сарадњи са службом за ванредне ситуације у Чачку и Данском компанијом Environment Solutions. 

На презентацији се говорило о изазовима са којима се срећемо у Републици Србији, различитим решењима која се користе у свету. Представљена су три система за одбрану од поплава, где су се учесници упознали са свим аспектима ових решења.