Услуге НТП

Подршка приступу изворима финансирања

Изазови сваког предузетника и иноватора су извори финансија како за отпочињање пословања тако и за раст и развој већ основаног малог или средњег предузећа. Традиционално предузетници су упућени на комерцијалне банке као извор капитала. Банке су постале врло рестриктивне у давању кредита. Поред банака, Влада РС или међународне организације такође настоје да помогну нарочито младим и иновативним предузећима кроз давање донација, субвенција, техничке помоћи и на сличан начин. Пошаљите ваше контакте како би могли да Вас обавештавамо о актуелним конкурсима и доступним фондовима.

Заштита интелектуалне својин

Интелектуална својина је веома значајно средство економског развоја у савременим условима пословања где је неопходна адекватнa правна заштита. У стварању интелектуалних добара ангажује се најкреативнији људски потенцијал и улажу се огромна финансијска средства. Због тога је интелектуална својина једна од најскупљих роба на светском тржишту. што најбоље показују подаци о приходима који се оставрују од искориштавања интелектуалне својине.

Завод за интелектуалну својину је посебна организација у систему државне управе Републике Србије у чијој су надлежности послови који се односе на права индустријске својине и ауторско и сродна права.

Коришћење конференцијске сале

НТП Чачак нуди на коришћење конференцијску салу за максимално 70 учесника са комплетном опремом за видео презентације, бесплатан Wi-Fi , било ког дана у недељи.

По потреби сала се може поделити у више сегмената ради паралелног одвијања активности.

Услове за коришћење и резервацију конференцијске сале можете добити позивом на телефон + 381 32 5590 410 или путем E-maila office@ntpcacak.rs.

Услуге оснивача НТП Чачак:

Агрономски факултет Чачак се може ангажовати на пољима саветодавне подршке и препорука за одабир нових идеја и пројеката који би утицали на повећање привредне конкурентности и добити. Такође, кроз различите видове локалне и привредне подршке могао би учествовати у конкретном аналитичком раду и помоћи произвођачима у праћењу процеса производње и квалитету добијених производа са еколошког и здравственог аспекта.

За потребе привреде могу понудити услуге истраживања преко својих ресурса које чини:

 • Хемијска лабораторија 
 • Лабораторија за хемију и хемијске технологије
 • Лабораторија за инструменталне анализе
 • Лабораторија за семенарство
 • Лабораторија за микробиологију
 • Лабораторија за биологију
 • Лабораторија за педологију
 • Лабораторија за мелиорације и флуиде
 • Лабораторија за анатомију домаћих животиња
 • Лабораторија за механизацију
 • Лабораторија за заштиту биљака
 • Лабораторија за хемијске технологије и контролу квалитета
 • Информатичка лабораторија


Институт за воћарство Чачак привредном сектору може понудити следеће услуге:

 • Израда елабората и пројеката за заснивање и одржавање засада различитих континенталних врста воћака;
 • Едукација произвођача воћа како у Србији, тако и у земљама у окружењу у сарадњи са Министарством пољопривреде, шумарства и водопривреде РС, градовима, општинама и удружењима пољопривредних произвођача;
 • Пружање саветодавних услуга у директном контакту у просторијама Института и изласком на терен код заинтересованих корисника;
 • Пружање стручних услуга хемијских и механичких анализа земљишта у циљу реализације пројеката од Националног значаја и од значаја за Локалне самоуправе, као и за потребе трећих лица;
 • Давање писаних препорука за заснивање и одржавање засада различитих врста континенталних воћака;
 • Спровођење практичне наставе за ученике Средњих стручних школа и Гимназије;
 • Пружање експертских услуга утврђивања здравственог стања биља у промету преко државне границе по налозима унутрашње фитосанитарне инспекције;
 • Испитивања различитости, униформности и стабилности, као и употребне и производне вредности домаћих новостворених сорти/клонова/подлога ради признавања и регистровања у Регистар сорти пољопривредног биља по основу уговорених обавеза са Министарством пољопривреде шумарства и водопривреде РС;
 • Спровођење обука из микропропагације in vitro;
 • Спровођење обука за различите технике криопрезервације за домаће и стране истраживаче;
 • Стручна вештачења из области воћарства, процене вредности засада и експертизе из области воћарства за потребе већег броја окружних и општинских судова;
 • Анализа јаких алкохолних пића у поступку оцењивања.