Услуге НТП

Коришћење конференцијске сале

НТП Чачак нуди на коришћење конференцијску салу за максимално 70 учесника са комплетном опремом за видео презентације, бесплатан Wi-Fi и флаширану воду, било ког дана у недељи.

По потреби сала се може поделити у више сегмената ради паралелног одвијања активности.

Услове за коришћење и резервацију конференцијске сале можете добити позивом на телефон + 381 32 5590 410 или путем E-maila office@ntpcacak.rs .

Листа услуга НТП Чачак:

  • Пречишћавање потрошне воде
  • Снимање термовизијском камером
  • Брза израда прототипова од пластике и метала, дигитализација 3Д објеката и pеверзни инжењеринг у „3Д Импулс” лабораторији ФМГ Краљево.