Бизнис план

На бази позитивних искустава у развоју предузетничке инфраструктуре у Чешкој Републици, експертски тим ангажован од стране УСАИД сачинио је бизнис план за старт пословне активности НТП Чачак. Кључни циљеви су дефинисани у сарадњи са оснивачима а финални документ је усвојила Скупштина НТП. Сада је то мапа развојног пута ка остварењу усвојене визије.

Данас широм света ради неколико хиљада научно технолошких паркова (НТП – општи термин). Упркос томе што сви они раде сличне послове, није могуће наћи два идентична. Разлог је што су основани и раде у различитим условима, регионалних потреба и форми финансирања. Зато се за њих користе бројни изрази, као што су бизнис инкубатор, технополис, научни парк, центар за иновације, технолошки центар, истраживачки парк, истраживачко-развојни парк, центар за сарадњу, технопарк и разне варијације тих или других назива.

Научно технолошки парк је институција оријентисана ка науци, технологији и иновативном предузетништву. У њему се знање (кноw-хоw) користи да се обезбеде услови за динамичан развој делатности иновативних предузећа, за трансфер технологије и образовања за потребе иновативног предузетништва. Основне функције НТП су да подстичу иновације, а по потреби буде и инкубатор за развој нових предузећа.

Према усвојеном Пословном плану, НТП Чачак ће своје активности реализовати на следећи начин:

Промоција НТП

Циљ је да НТП Чачак, буде добро познат као поуздан партнер у иновативним делатностима и тако привуче потенцијалне кориснике и партнере из Чачка и шире регије.

Умрежавање

Циљ је повећавање размене информација, унапређење сарадње са МСП сектором и размена примера добре праксе.

Овај циљ ће се остваривати међу првима јер за њега нису потребна велика финансијска средства, а од суштинског је значаја за даље активности трансфера технологије. Неопходно је обезбедити предузећима канале интерног и екстерног умрежавања.

Када се јасно дефинише пакет услуга повезаних са потребама привредних субјеката НТП Чачак ће почети да неке услуге испоручује по тржишним ценама уз могуће попусте.

Трансфер технологија

Главни задатак је повећање броја технолошких/истраживачких резултата који се непосредно преносе у привреду. Тиме ће се користити и унапређивати искуство неких истраживача, уз заштиту права интелектуалне својине и комерцијализацију резултата истраживања. НТП ће служити и универзитетима и предузећима.

Нови изуми, технолошка решења, нове вештине и иновације, поред домаћих извора, могу се пренети и из иностранства преко страних инвеститора који би могли да буду заинтересовани за сарадњу са локалним академским круговима и иновативним предузећима. НТП ће имати активну улогу у промовисању града међу потенцијалним инвеститорима.

Издвајамо два правца подршке у трансферу технологије:

  • Помоћ у питањима интелектуалне својине – праћење могућности за заштиту одређених резултата, истраживање ради утврђивања уникатности датог решења, сарадња са заводима за патенте, захтеви за признавање патената код одговарајућих институција у Србији и иностранству, административне услуге везане за захтеве, правна помоћ у области заштите интелектуалне својине, припрема уговора о лиценци за коришћење технологије и сл.
  • Подршка у комерцијализацији интелектуалне својине – процена потенцијала за комерцијализацију, уговори о лиценци за коришћење резултата, утврђивање предузећа заинтересованих за комерцијалну употребу патентираних резултата и оснивање предузећа.

Финансирање

НТП Чачак нема сопствени буџет за обезбеђивање финансијских средстава локалним иновативним предузећима и академским институцијама које подржавају трансфер технологије и иновација. Зато ће подржати следеће активности:

  • Укључивање предузећâ у постојеће програме доделе бесповратних средстава као што је програм Фонда за иновациону делатност – НТП ће бити задужен за праћење националних и међународних програма у склопу којих се обезбеђује финансирање трансфера технологије и иновација, информисање заинтересованих, пружање помоћи у подношењу пријава и административно вођење поступка за доделу бесповратних средстава.
  • Посредовање у привлачењу предузетничког капитала (вентуре цапитал) мотивисаће потенцијалне инвеститоре међу исељеницима, успешним локалним предузећима, страним власницима предузетничког капитала и другим изворима.
  • Када се укаже прилика да се добију финансијска средства потребна за давање бесповратне помоћи, размотриће се могућност за израду програма као што су ваучери за иновације, фонд за доказивање концепата (прооф оф цонцепт) или фонд за патенте.

Инфраструктура

Почетна инфрструктура је пословни простор који је додељен од стране локалне самуправе, опремљен и прилагођен за основну делатност.

У даљем развоју уанпређиваће се инфраструктура и технолошка опремљености која је од суштинског значаја за постављање темеља успешног рада НТП Чачак. Активно ће се радити на повећању простора и броја модула за Стартап центар. Циљ је оснивање и смештај успешних предузећа док не „сазре" и не буде им потребан већи простор. Смернице за рад Стартап центра треба да обухватају политику о примени технологије, адекватном капиталу, пословном плану, квалификованом руководству, односу са партнерском образовном институцијаа и пословању. НТП ће припремити техничку и финансијску документацију за реконструкцију дела постојеће браунфилд локације у Чачку. Када буде доступно (екстерно) финансирање за активирање браунфилд локације за пословни простор, НТП ће бити спреман да се успешно пријави за та средства.

Пословни план садржи и календар активности за будуће догадјаје на путу реализације постављених циљева.

Обухваћене су теме: људски ресурси, број компанија које ће стартовати бизнис, финансирање, проблеми у свакодневном пословању и уобичајене грешке које треба избегавати.

Докуменат ће се током примене допуњавати и иновирати како би био права подлога и путоказ на развојном путу НТП Чачак.